1897

[email protected]

[email protected]

Youtube kanalas

Facebook

Kas grojo d. val. min.?
MITA logo
Laida kuriama bendradarbiaujat su MITA. Finansuojama ES struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis. Daugiau informacijos mita.lrv.lt ir e-mokslovartai.lt

MITA - Greita tilto kokybės patikra

Išradimo tikslas yra tilto techninės būklės vertinimui skirtos eksperimentinės diagnostikos proceso supaprastinimas šių diagnostikoje naudojamų kriterijų nustatymui:
tilto perdangos savojo svorio sukelto jos vidurio skersinio vertikaliojo įlinkio; standumo koeficientu apibūdinamo perdangos vidurio vertikaliojo skersinio standumo, nustatomo deformuotos savuoju svoriu perdangos padėties atžvilgiu; perdangos skersinių vertikaliųjų absoliučiųjų virpesių žemiausiojo savojo dažnio arba jam apytiksliai lygaus žemiausiojo rezonansinio dažnio.
Tilto bandymas atliekamas matuojant tilto virpesius su maža ir pigia aparatūra, vietoj brangaus ir užtrunkančio apkrovos bandymo, kai sustabdomas eismas ir užvaromi sunkvežimiai.