1897

[email protected]

[email protected]

Youtube kanalas

Facebook

Kas grojo d. val. min.?
MITA logo
Laida kuriama bendradarbiaujat su MITA. Finansuojama ES struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis. Daugiau informacijos mita.lrv.lt ir e-mokslovartai.lt

MITA - Savivaldžio automobilio vairavimo sistema

Yra numatoma, kad savivaldis transportas ateityje išspręs svarbiausias problemas, susijusias su transporto sektoriumi ir judėjimu, t. y. savivaldis transportas turėtų užtikrinti mažesnes spūstis miestų gatvėse, sumažinti transporto priemonių į aplinką išmetamų teršalų kiekį, užtikrinti didesnes judėjimo galimybes žmonėms ir svarbiausia – turėtų užtikrinti didesnį eismo saugumą.
Vienas iš pagrindinių kriterijų, nuo kurio ateityje priklausys sėkminga savivaldžių transporto priemonių integracija į transporto sistemą, yra judėjimo saugumas – galimybė tiksliai ir stabiliai judėti pageidaujamomis trajektorijomis, esant kintančioms judėjimo sąlygoms.