PROJEKTO „FUTBOLO SPĖLIONĖ“ TAISYKLĖS

 

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. UAB UAB ALL MEDIA RADIJAS (juridinio asmens kodas: 126021636; registruotos buveinės adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: info@powerhitradio.lt) (toliau – Organizatorius) organizuoja ir vykdo internetinį žaidimą Cbet Futbolo Spėlionė (toliau – Žaidimas). 

2. Žaidimo Cbet Futbolo Spėlionė taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Žaidimo organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo ir laimėtojų atrinkimo tvarką. 

3. Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie užpildė registracijos formą ir pateikė joje nurodytus duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, miestą, tel. nr.)  su tikslu dalyvauti Žaidime (toliau – Dalyvis / Dalyviai).

4. Dalyviai Žaidime dalyvauja internetu adresu https://powerhitradio.tv3.lt/futbolo-spelione.

5. Registracija į žaidimą vykstą nuo Birželio 3d. iki Birželio 14d., kuomet prasidės Futbolo čempionatas. Paskui registruotis galite, tačiau už visas praėjusias rungtynes taškų jau nebegausite. 

6. Žaidimas vyksta viso Futbolo čempionato metu nuo 2024 m. Birželio 14 d. iki Liepos 14d. 

  

REIKALAVIMAI DALYVIAMS 

 

1. Registracija dalyvauti Žaidime yra privaloma. Visi Dalyviai savo noru užpildė Dalyvio registracijos formą (https://www.pickdee.com/lt/account?redirectTo=%2Flt%2Feurocup-2024%2F5400), joje pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui ir Žaidimo rezultatų paskelbimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime. 

2. Dalyvių amžius neribojamas. Dalyvaudamas Projekte, asmuo, kuris yra nepilnametis, jis apie savo dalyvavimą Projekte yra informavęs tėvus (įtėvius, globėjus), kad tiek nepilnametis, tiek jo tėvai (įtėviai, globėjai) su Taisyklėmis yra susipažinę ir su jomis sutinka. 

3. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus. 

4. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio Organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.). 

  

ŽAIDIMO EIGA 

 

1. Žaidimo Dalyvis, užpildęs registracijos formą, turi pasirinkti turnyro favoritą - prognozuojamą nugalėtoją, spėti kiekvieno mačo rezultatus.  

2. Už kiekvieną teisingą prognozę yra gaunami taškai 

2.1. Taškų skaičiavimo sistema: 

 

Turnyro favoritas 

Dalyvis pasirenka mėgstamiausią komandą. Kuo į tolimesnius etapus turnyre pateks pasirinkta Dalyvio komanda favoritė, tuo daugiau taškų Dalyvis gauna: 

 

16 etapas 2 taškus 

Ketvirtfinalis 4 taškus 

Pusfinaliai 6 taškus 

Finalas 8 taškus 

Turnyro nugalėtojas 10 taškų 

Iš viso 30 taškų 

 

Favoritus galima keisti, tačiau galutinį sprendimą Dalyvis turi priimti prieš žaidimo pradžią. Vėliau favorito keisti nebebus galima. 

 

Rungtynių prognozės 

Dalyvis įrašo savo prognozes kiekvienoms rungtynėms. Nebūtina įvesti visų rungtynių prognozių iš karto, tačiau tą reikia suspėti padaryti iki rungtynių pradžios. Prognozių nebegalima keisti rungtynių metu ir po jų. Taškai už rungtynes skiriami tik tuo atveju, jei Dalyvis atspėjo pergalę, pralaimėjimą arba lygiąsias. 

 

Dalyvis gauna taškų: 

 

Už atspėtą pergalę, pralaimėjimą arba lygiąsias - skiriami 4 taškai. 

Už teisingai atspėtą rezultato skirtumą Dalyvis gauna - 1 papildomą tašką. Skirtumas laikomas atspėtu, kai atspėjama pergalė arba pralaimėjimas, taip pat ir įvarčių skirtumas. 

Nuspėjus lygiąsias, taip pat bus skiriamas 1 taškas. 

Už tikslaus rungtynių rezultato atspėjimą skiriami dar 3 taškai. 

Už vienas rungtynes galima gauti ne daugiau kaip 8 taškus. 

 

Yra rungtynių, kurios negali baigtis lygiosiomis (finalai ir kt.). Tokioms rungtynėms taškai skaičiuojami tik pagal rezultatą pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui. Pavyzdžiui, jei rungtynės baigiasi lygiosiomis ir tikimasi papildomo laiko arba baudinių, rungtynės bus laikomos pasibaigusios lygiosiomis ir taškai bus skiriami tik tiems, kurie spėjo lygiąsias. 

 

3. Pasibaigus žaidimui, Dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų, gali laimėti šiuos prizus: 

 

1 vieta - Kompiuteris "eSports i5" ir Monitorius AOC 27G2SPU/BK 27" 

2 vieta - Žaidimų konsolė SONY PLAYSTATION 5 

3 vieta - Nešiojamasis kompiuteris Lenovo V15 G4 AMN 

 

4. Prizų laimėtojų paskelbimas numatomas pasibaigus žaidimui, per 1 d. d. Liepos 15 d., www.powerhitradio.lt portale. 

5. Su laimėtojais bus susisiekta asmeniškai ir susitarta, kaip jie gaus savo prizus: atsiims patogioje vietoje ar siųsime per kurjerius. 

 

ASMENS DUOMENYS  

 

1. Dalyviai, dalyvaudami Žaidime, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvių asmens duomenis Žaidimo organizavimo, vykdymo bei Žaidimo rezultatų skelbimo tikslais. Dalyvis sutinka, kad Žaidimo metu surinkti duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais.

2. Dalyvis dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad Žaidimo rezultatų viešinimo tikslais bus skelbiamas jo vardas, pavardė https://powerhitradio.tv3.lt/futbolo-spelione/laimėtojai.

3. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected]. 

4. Dalyvis duomenis privalo pateikti pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės nustatyti ar yra išpildytos Žaidimo sąlygos.

5. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes. 

6. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu. 

2. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės. 

3. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime. 

4. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje https://powerhitradio.tv3.lt/futbolo-spelione/taisykles